Aan het begin van de Covid-pandemie is VeiligOverleg opgezet als gratis dienst voor klanten en geïnteresseerden om snel over een video-bel platform te beschikken.
Deze dienst is veilig omdat er geen gegevens worden opgeslagen van de mensen die het gebruiken.

We hebben besloten om te stoppen met het aanbieden van deze gratis dienst. Er kan vanaf dit moment niet langer gebruik gemaakt worden van VeiligOverleg.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.